August 9, 2021

Uvodjenje WMS

Kao jedan od procesa u našoj kompaniji, ističe se i sistem za upravljanje skladištem. (WMS) Program kreiran da pomogne skladištu ili distributivnom centru i ljudima koji […]
August 9, 2021

Startovanje ONLINE prodaje

Sagledavajući trendove na tržištu i fokusirajući se na unapređenje zadovoljstva potrošača, Mediu sje pokrenuo online pordavnicu i uspostavio saradnju sa kompanijom Deliverin. Od 01. juna 2021. […]