Pomocni radnik na mesari

Ime i prezime

Datum rođenja

Mesto i adresa stanovanja

Konkurišem za radno mesto

Stručna sprema (stečeno zvanje)

Broj telefona

Email adresa

Da li postoji prethodno radno iskustvo u okviru tražene pozicije?

Radni staž u okviru tražene pozicije?

Spremnost na putovanje u slučaju da je posao van mesta stanovanja?

Vaš glavni motiv prijave za posao?

Prethodno radno iskustvo bez obzira na traženu poziciju?
(navedite: firmu, radno mesto i radni staž)

U kom vremenskom roku možete početi sa radom?

Vaše sredstvo informisanja (Sajt firme, Društvene mreže, Sajt za zapošljavanje, Plakati, Preporuke radnika/poznanika, Drugo)

Pomocni radnik na mesari