Dobitnici poklona – “Zašto volem Pazovačku kobasicu”


Medius poklanja - "Zašto volem Pazovačku kobasicu"

Čestitamo. Podeljeni su pokloni za dobinike u:

-Minimarketu Vojvode Stepe Stepanovića br.4 - Nova Pazova.

-Marketu Kralja Petra I Karađorđevića br.1 - Nova Pazova.

-Marketu Isidore Sekulić br.1 - Nova Pazova